De vzw Transforum is op vlak van grensoverschrijdende samenwerking de vertegenwoordiger van het brede maatschappelijk middenveld langs Vlaamse zijde in de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai:

Transforum heeft als dusdanig tot doel :

 • een gezamenlijke strategie op te bouwen voor de samenwerking binnen het maatschappelijk middenveld van de Eurometropool. Daartoe wil Transforum de activiteiten van de Vlaamse delegatie in het Forum van de Eurometropool coördineren;
 • een platform te zijn waar Vlaamse acties in het kader van de Eurometropool gecoördineerd worden. Alle sectoren uit het maatschappelijk middenveld kunnen er hun standpunten aftoetsen en elkaar met hun ervaring verrijken;
  haar leden te stimuleren tot het nemen van initiatief vanuit het Vlaams middenveld
 • het behartigen van de grensoverschrijdende projecten en initiatieven van haar leden;
 • interface te zijn met de partners uit het middenveld van Lille Métropole Communauté urbaine en van la Wallonie picarde. Daartoe zijn kennis van elkaar, onderlinge samenwerking en toetsing van elkaars standpunten onontbeerlijk;

Dans le cadre de la coopération transfrontalière, la vzw Transforum est le représentant du monde associatif au sens large, situé dans la partie flamande de l’Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai:

TransForum a pour objectifs:

 • d’élaborer une stratégie commune pour la coopération dans la société civile de l’Eurométropole. À cette fin, Transforum veut coordonner les activités de la délégation flamande au Forum de l’Eurométropole;
 • de fournir une plate-forme de coordination des actions flamandes menées dans le cadre de l’Eurométropole. Tous les secteurs de la vie associative peuvent y confronter leurs points de vue et s’enrichir mutuellement de leur expérience;
  d’encourager ses membres à prendre des initiatives depuis la société civile flamande ;
 • de promouvoir les initiatives et projets transfrontaliers de ses membres;
 • de servir d’interface avec les partenaires de la société civile de Lille Métropole Communauté urbaine et de la Wallonie picarde. A cet effet, la connaissance de l’autre, la coopération mutuelle et la confrontation des points de vue réciproques sont indispensables;