Transforum is een ledenvereniging voor het maatschappelijk middenveld uit de West-Vlaamse grensregio van de Eurometropool. Bij de ledenwerking maken we een onderscheid tussen het lidmaatschap van een individu en van een organisatie.

Elk individu met affiniteit voor grensoverschrijdende samenwerking kan zich lid maken bij Transforum door betaling van een jaarlijkse ledenbijdrage van 25 euro.
Het is ook mogelijk om als organisatie (profit en non-profit) lid te worden van Transforum. Tegen betaling van een jaarlijkse ledenbijdrage van 125 euro kan de organisatie vijf personen voordragen voor deelname als lid aan de werking van Transforum.


De ledenbijdrage dient om de werking en de activiteiten van Transforum te financieren, en kan overgeschreven worden op rekeningnummer BE29 7380 2719 3364 van Transforum vzw.

Indien u geïnteresseerd bent om lid te worden van Transforum kunt u terecht bij Emmely Boudry, coördinator Transforum op emmely.boudry@west-vlaanderen.be


Transforum est une association de membres pour la société civile de la région frontalière Flandre occidentale de l’Eurométropole. Pour les activités des membres, nous distinguons entre les affiliés personnes physiques et les affiliés personnes morales.

Toute personne ayant des affinités avec la coopération transfrontalière peut devenir membre de Transforum en payant une cotisation annuelle de 25,00 euros.
Il est également possible pour une organisation (à but lucratif et sans but lucratif) de rejoindre Transforum. En payant une cotisation annuelle de 150,00 euros, l’organisation peut désigner cinq personnes qui participeront au fonctionnement de Transforum en tant que membres.


La cotisation sert à financer le fonctionnement et les activités de TransForum ; elle peut être versée sur le compte bancaire numéro BE29 7380 2719 3364 de Transforum vzw.

Si vous avez envie de devenir membre de Transforum, veuillez contacter Emmely Boudry, coordinateur de Transforum, en envoyant un courriel emmely.boudry@west-vlaanderen.be.