Samen met Miroir D’Eux zijn wij partner binnen het microproject Eurometropolis news XL. Een project in het kader van Eurometropolis News, de wekelijkse nieuwsbrief die inwoners van de grensregio wil informeren en mobiliseren. Via media dragen zij bij tot een eurometropool van en voor burgers.

Met het microproject Eurometropolis News XL wilen we twee acties realiseren:

Roubaix/Staden: Kinderen wisselen actief media uit en schrijven artikels in een grensoverschrijdende uitwisseling tussen twee scholen: het nieuws uit de grensregio door het oog van kinderen.

‘Le Grand Tour’ is een grote reportagereeks met live ontmoetingen over sociale cohesie, nieuwe economie, onderwijs en cultuur, waarbij we ook het toeristisch minder belichte patrimonium verkennen. We doen dit door een journalistieke tocht te maken in en rond de regio Lille-Kortrijk-Tournai.000080_Eurometropolis_legrandtour_04_HR


Ensemble avec Miroir D’Eux, nous sommes partenaries dans le projet mico Eurometropolis XL. Un projet d’ Eurometropolis News,  une lettre d’informations hebdomadaire qui souhaite informer et mobiliser les habitants de la région frontalière Lille-Courtrai-Tournai; avec les médias, nous contribuons à une eurométropole de et pour les citoyens.

Le micro-projet Eurometropolis News XL est articulé autour de deux axes:

Roubaix/Staden: Des citoyens en herbes échangent activement des infos et écrivent des articles dans un projet d’échange transfrontalier des médias des deux écoles.

Le Grand Tour, une série de reportages et rencontres en direct retraçant un patrimoine parfois méconnu ainsi que la cohésion sociale, les nouvelles économies, l’enseignement et la culture de notre territoire transfrontalier. Ces reportages sont des balades journalistiques dans la région de Lille-Kortrijk-Tournai.

PARTNERS

Transforum
Universiteitslaan 2
8500 Kortrijk (BE)
www.transforum.be

Miroir D’Eux
38 rue Franklin
59100 Roubaix (FR)
www.miroirdeux.fr

Info : eurometropolisnews.info

LogosMicroProjet_EM NEWS XL

EM NEWS XL

– Avec le soutien du Fonds européen de développement régional

– Met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling