De vzw Transforum behartigt de belangen van het Vlaamse maatschappelijk middenveld binnen de grensregio Lille-Kortrijk-Tournai-Ieper-Dunkerque-Roeselare-Tielt. Met onze vereniging streven we ernaar om de dynamische krachten in de Westvlaamse grensregio te bundelen. Transforum brengt burgers en organisaties uit allerlei sectoren bijeen die geloven in de meerwaarde van grensoverschrijdende samenwerking. We willen een netwerkvereniging zijn waar expertise en visie gedeeld worden, en waar de leden elkaar in een ontspannen kunnen ontmoeten.

Transforum vaardigt ook leden af naar het Forum van de Eurometropool, het trefpunt voor vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld uit de drie deelregio’s. Deze boeiende contacten vormen vaak de basis voor grensoverschrijdende projecten en samenwerkingsverbanden. Het laat ook toe om in gezamenlijk overleg gerichte input vanuit het maatschappelijk middenveld te kunnen geven aan de politieke beleidsverantwoordelijken voor de verdere ontwikkeling van de Eurometropool.

Als u ook het belang en de meerwaarde van grensoverschrijdende samenwerking inziet, hopen we u als lid van Transforum te mogen verwelkomen tijdens de komende activiteiten.


L’association sans but lucratif Transforum représente les intérêts de la société civile flamande au sein de la région frontalière Lille-Kortrijk-Tournai-Ieper-Dunkerque-Roeselare-Tielt. Par notre association, nous nous efforçons de regrouper les forces dynamiques de la région transfrontalière de Flandre Occidentale. Transforum rassemble les citoyens et les organisations de tous les secteurs confondus qui croient en la valeur ajoutée de la coopération transfrontalière. Nous nous voulons une société en réseau où l’expertise et la vision sont partagées et où les membres peuvent se rencontrer dans une atmosphère cordiale.

Transforum délègue également des membres au Forum de l’Eurométropole, le lieu de rencontre des représentants du monde associatif des trois régions. Ces contacts très intéressants servent souvent de base à des projets et partenariats transfrontaliers. Cela permet également de se concerter pour apporter le point de vue spécifique du monde associatif aux décideurs politiques pour le développement futur de l’Eurométropole.

Si vous reconnaissez l’importance et la valeur de la coopération transfrontalière, nous espérons vous accueillir bientôt dans nos activités à venir, en tant que membre de Transforum.