Transforum behartigt de belangen van het Vlaamse maatschappelijk middenveld binnen de grensregio Lille-Kortrijk-Tournai-Ieper-Dunkerque-Roeselare-Tielt.

Transforum vaardigt ook leden af naar het Forum van de Eurometropool.


Transforum représente les intérêts de la société civile flamande au sein de la région frontalière Lille-Kortrijk-Tournai-Ieper-Dunkerque-Roeselare-Tielt.

Transforum délègue également des membres au Forum de l’Eurométropole

Met onze vereniging streven we ernaar om de dynamische krachten in de West-Vlaamse grensregio te bundelen. Transforum brengt burgers en organisaties uit allerlei sectoren bijeen die geloven in de meerwaarde van grensoverschrijdende samenwerking.


Par notre association, nous nous efforçons de regrouper les forces dynamiques de la région transfrontalière de Flandre Occidentale. Transforum rassemble les citoyens et les organisations de tous les secteurs confondus qui croient en la valeur ajoutée de la coopération transfrontalière.