cropped-78-degrees4.jpg

De vzw Transforum behartigt de belangen van het Vlaamse maatschappelijk middenveld binnen de grensregio Lille-Kortrijk-Tournai-Ieper-Dunkerque-Roeselare-Tielt.  Transforum brengt burgers en organisaties uit allerlei sectoren bijeen die geloven in de meerwaarde van grensoverschrijdende samenwerking.

L’association sans but lucratif Transforum représente les intérêts de la société civile flamande au sein de la région frontalière Lille-Kortrijk-Tournai-Ieper-Duinkerque-Roeselare-Tielt.  Transforum rassemble les citoyens et les organisations de tous les secteurs confondus qui croient en la valeur ajoutée de la coopération transfrontalière.

 

Volg ons voor actuele info / Suivez nos actualités : www.facebook.com/transforumvzw/